Verantwoording

Stichting Tuingezel Support is opgericht in 2018, waardoor zij in het eerste jaar van haar oprichting verkeert.
De Stichting zal derhalve (conform de statuten) pas in 2019 voor het eerst verantwoording afleggen.