welkom

Stichting Tuingezel Support is de steunstichting die zich verbonden heeft aan Tuingezel, een jonge en innovatieve organisatie die in Zoetermeer (inclusieve) dagbesteding biedt aan kwetsbare burgers, waaronder mensen met dementie. Daarmee ondersteunt Stichting Tuingezel Support in brede zin (mentaal, politiek en financieel) de zoektocht die nodig is om te komen tot optimalisatie van het Tuingezel-concept en de handelingsperspectieven die van belang zijn voor de vormgeving van een innovatieve en waardige zorg voor ouderen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. Op te treden als sparringpartner en ambassadeur voor de directie en het management van Tuingezel.
  2. Politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke invloed aan te wenden om opvang van kwetsbare burgers, waaronder mensen met dementie, in de groene omgeving mede mogelijk te maken.
  3. Fondsen te verwerven èn te beheren, die innovatie mede mogelijk maken.