Bijdrage Rabobank Stimuleringsfonds

We zijn erg blij met de donatie van € 10.000,00 van het Rabobank Stimuleringsfonds!

Daardoor zijn wij in staat geweest Tuingezel te ondersteunen bij het aanleggen een eigen terras cq. buitenplaats. Hierdoor wordt het voor de deelnemers van Tuingezel mogelijk om, als dat nodig is, even rust te vinden in een eigen, veilige omgeving. Daar is soms behoefte aan als er te veel publiek is op de Stadsboerderij en de mensen met dementie niet goed alle daarmee gepaard gaande prikkels kunnen verwerken.

Rabobank: hartelijk dank.

Inmiddels heeft Piet Hendriks Hoveniers het terras aangelegd.